Målsetting

SpareBank 1 SMN har en overordnet strategisk målsetting om å være Best på kundeopplevelser. Det er forpliktelse som stiller store krav til oss. Det betyr at vi må være best på en rekke områder som produkter & løsninger, prosesser m.m. Ikke minst må vi være best på kompetanse hos våre ansatte. En trimmet organisasjon både i hode og kropp er en forutsetning for nettopp å bli best på kundeopplevelser.

Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og prestasjoner på jobb er ubestridt. Bankens aller viktigste kapital er de ansatte. Derfor er vi avhengig av at dere har det bra. Fysisk aktivitet gir gode ansatteopplevelser, som igjen fører til gode kundeopplevelser.

Som bank er vi med våre kunder fra vugge til grav, og vi er en viktig medspiller for kunden i de ulike livsfaser. Vi er med å realiserer våre kunders drømmer gjennom å gi dem økonomisk trygget. Og i den sammenhengen er vi opptatt av kundens helse.

Etterhvert skal vi gjøre dette til en greie også for flere og flere av våre kunder. Da skiller vi oss positivt ut i en tøff konkurranse og rekrutterer flere kunder til banken.